Skorstens Service & reparation

Vi hjälper till med service & reparation av skorstenar

Skorstens Reparation

Behöver du pålitlig skorstensreparation i Stockholm? Vårt erfarna team är här för att lösa dina skorstensproblem. Vi erbjuder professionella skorstensrenoveringstjänster i hela Stockholm. Med vår expertis och lokala närvaro kan du lita på att din skorsten kommer att vara i toppskick igen.

 

Här är några bilder på tidigae arbeten:

Arbetsprocessen av Skorstens reparation

Vår skorstensreparationsprocess är noggrant utformad för att säkerställa en effektiv och pålitlig återställning av din skorsten. Här är en översikt av våra steg:

Inspektion och Utvärdering: Först utför vi en noggrann inspektion av din skorsten för att identifiera eventuella skador eller problem. Detta inkluderar att bedöma skorstensens struktur, murverk och eventuella läckor.

 

Planering och Förberedelse: Efter inspektionen utarbetar vi en detaljerad plan för reparationen. Vi väljer de bästa materialen och metoder som passar dina behov och budget.

 

Säkerhet och Förberedelse: Innan vi påbörjar arbetet säkerställer vi att arbetsplatsen är säker för våra teammedlemmar och din egendom. Vi tar nödvändiga åtgärder för att minimera damm och störningar.

 

Reparation och Återuppbyggnad: Nu utför vi reparationen enligt vår plan. Det kan innebära att laga sprickor, byta ut skadade tegelstenar eller göra omfattande återuppbyggnad beroende på skadans omfattning.

 

Kontroll och Kvalitetssäkring: Efter reparationen granskar vi noggrant vårt arbete för att säkerställa att allt är korrekt utfört och uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

 

Rengöring och Återställning: Vi rengör arbetsområdet noggrant för att ta bort eventuellt damm eller skräp som kan ha samlats under reparationen. Din skorsten kommer att se ut som ny.

 


Slutförande och Uppföljning: Vi informerar dig om avslutningen av arbetet och ger råd om underhåll för att förlänga skorstensens livslängd.
Vår dedikation till kvalitet och säkerhet är kärnan i vår skorstensreparationsprocess. Du kan lita på oss för att återställa din skorsten till optimalt skick, säkerställa en säker och effektiv användning i många år framöver.

Skorstenar

Skorstenar är viktiga komponenter i byggnader som leder bort rök och gaser från eldstäder och värmesystem. De finns i olika material som tegel, stål eller betong och spelar en central roll för säkerheten och effektiviteten i uppvärmningssystem.

Skorstens Service

Skorstens service

Arbetsprocessen för skorstensservice är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv eldning i hemmet eller på andra platser där en eldstad används. En välskött skorsten är inte bara viktig för att minimera brandrisker utan även för att optimera förbränningen och minska miljöpåverkan. Nedan beskriver jag de steg som vanligtvis ingår i arbetsprocessen för skorstensservice:

Inspektion och bedömning: Innan något arbete påbörjas är det viktigt att inspektera skorstenen noggrant. Detta inkluderar att bedöma skorstenens skick, leta efter eventuella skador eller blockeringar och mäta eventuell sotansamling. Bedömningen hjälper till att fastställa vilken typ av service som behövs.


Sotning: Om det finns en ansamling av sot och aska inuti skorstenen måste detta tas bort. Sotning är en nödvändig åtgärd för att förhindra blockeringar och minska risken för brand. Detta görs oftast med hjälp av specialverktyg som en sotborste.


Reparationer: Om inspektionen avslöjar skador på skorstenen, såsom sprickor eller bristningar, måste dessa åtgärdas. Reparationer kan innebära att man byter ut skadade tegelstenar eller fyller i sprickor med lämpligt material för att återställa skorstenens integritet.


Rengöring: Förutom att sota inuti skorstenen är det också viktigt att rengöra området runt eldstaden och skorstensanslutningen. Detta hjälper till att förhindra att aska och skräp tränger in i skorstenen och hindrar rökgaser från att avlägsnas effektivt.


Kontroll av ventilation: Skorstenen spelar en viktig roll i att säkerställa rätt ventilation och luftflöde för en eldstad. Det är därför viktigt att kontrollera att skorstenen är fri från blockeringar och att ventilationen fungerar som den ska.


Brandsäkerhetsinspektion: Under skorstensservicen är det också en bra tid att utföra en generell brandsäkerhetsinspektion av hela eldstaden och dess omgivningar. Detta kan inkludera att kontrollera att rökdetektorer och brandvarnare fungerar korrekt.


Dokumentation och rapportering: Efter att skorstensservicen är klar är det viktigt att dokumentera alla utförda åtgärder och eventuella rekommendationer för framtida underhåll. Denna dokumentation kan vara användbar för att hålla reda på skorstenens skick över tid.


Uppföljning och regelbunden service: Skorstensservice är en återkommande process och bör utföras regelbundet för att säkerställa att skorstenen fortsätter att fungera korrekt och säkert. Hur ofta service behövs beror på flera faktorer, inklusive användning och typ av bränsle som används.
Slutligen är skorstensservice en viktig del av att upprätthålla en säker och effektiv eldstad. Att följa ovanstående arbetsprocess hjälper till att säkerställa att skorstenen fungerar som den ska och att man kan njuta av eldningens värme och atmosfär med minskad risk för problem eller faror. Det är också viktigt att anlita professionell hjälp för skorstensservice för att försäkra sig om att arbetet utförs korrekt och säkert.